Kisbolygó Fotometria Amatőrcsillagászati Eszközökkel

UT-2017-0023 Út a Tudományhoz Projekt: ULTIMATE Media Group Vámosi Flórián 11/D, Pósa Péter 11/D, Vámosi Miksa 10/D Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Mentortanár: Vámosi László Tudományos mentor: Dr. Hegedüs Tibor

A kutatócsoport

Projektünk keretében földsúroló kisbolygók pályáját állapítottuk meg fényességváltozásuk alapján. Ezen program részeként továbbá több alkalommal tartottunk csillagászati bemutatót Kaposvári iskolákban és a Zselici Csillagparkban. Köztük a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban a digitális témahéten tartott napbemutató, illetve a Vega Csillagászati Egyesület dobronhegyi észlelőhétvégéjén tartott Jupiter, vénusz és mély-ég észlelés.

A fotometria fogalma:

Célobjektumok fényességváltozásának mérése a viszonyítási csillagokéhoz képest az idő függvényében

Segítségével megállapítható:

A kutatás menete: A vizsgálni kívánt objektumokat aktualitás szerint, együttműködő partnerünkkel kiválasztottuk, az objektum vizsgálat lebonyolításának idejét és a használt eszközök adottságai alapján. Mindig az adott hónapban a legtovább zenitben(pontosan a fejünkfelett) lévő objektumokat részesítettük előnyben. Együttműködő partnerünk a megfigyelések tervezésében is segíti majd a munkánkat. Az extenzív megfigyelési terv tartalmazni fog minden adatot amire a megfigyelés lebonyolítása során szükségünk lesz. Erre azért van szükség mert hónapokkal később végezzük a megfigyeléseket a tervezéstől számítva és fontos, hogy minden adat a kezünkben legyen a megfigyeléskor. A tervnek tartalmaznia kell az objektum katalógusszámait, pontos helyét az égen, fényességét, esetleges fotometriai referenciacsillagokat az objektum körül, a tervezett mappastruktúrát és fájlneveket, valamint a megfigyelés tervezett idejét és időtartamát. A Hardveres eszközkészletet tekintve a pályázatban szereplő 80/400 apokromatikus refraktort szeretnénk használni a laboratórium EQ6 goto ekvatoriális mechanikájával, valamint a szintén pályázatunkban szereplő Lacerta Mgen vezetőkamerával. A tudományos kameránknak a laboratórium egyik Canon EOS 1100D DSLR fényképezőgépét választottuk. A szoftverek futtatására a laboratórium egyik laptopját tervezzük használni. A szoftveres eszközkészlet egyelőre nem végleges. A távcső vezérléséhez a Cartes Du Ciel nevű planetáriumprogramot tervezzük használni. Az Autoguiderhez a saját Lacerta szoftverét szeretnénk használni, hogy pontos legyen a vezetésünk, hiszen a legpontosabb mérésekhez az objektumot a tudományos kamera érzékelőjének ugyanazon pixelein kell tartani a teljes mérési időtartam alatt. A tudományos kamera vezérlésére és az adatfeldolgozásra használt szoftvereket, csak november hónapban véglegesítjük. Egy adott objektum vizsgálata max. 2 éjszakán át zajlik. A kapott fénygörbékből megállapítható a kisbolygó tengelyforgása. A pontos eredményhez azonban nem elég a kiváló tudományos adat. A tudományos adatok feldolgozása érdekében ún. Kalibrációs képeket kell készítenünk. A kalibrációs képek típusait tekintve, Flat, Dark és Offset képeket. Ezek a szenzor és az optika hibái által okozott változókat képesek a végleges adatokból kiküszöbölni. Az adatok feldolgozása a kalibrálással kezdődik, ilyenkor a tudományos képekhez hozzáadjuk a kalibrációs képeket. Ezután a feldolgozóprogramban kijelöljük a vizsgálni kívánt objektumot és akár 4 referenciacsillagot. A programból ezután visszakapunk egy adatsort ami fénygörbévé alakítható.

florence.png A Florence kisbolygó Fénygörbéje(Forrás: The Asteroid Bulletin)

A fénygörbe vertikális tengelyén a fényességet, horizontális tengelyén az időt ábrázolja. A grafikonról leolvasható a periódusidő.

Kutatásunk jelentőssége, újszerűsége: A Zselici Csillagpark, a magyar hivatásos csillagászat által egyáltalán nem kihasznált terület. Ennek ellenére a legsötétebb égbolttal rendelkezik az ország területén. Szeretnénk megmutatni, hogy a sötét ég által nyújtott lehetőségek nemcsak az amatőrcsillagászoknak kedvezőek. Ugyanakkor azt is meg kell említenünk, hogy az amatőrcsillagászat, mindig nagy szerepet töltött be a modern fizikában és ez a ma is így van, csak a módszerek és a kutatási területek változtak meg gyökeresen. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az amatőrcsillagászok mégtöbb kutatásban vehessenek részt és mégtöbbet segíthessék a hivatásos csillagászok munkáját világunk megértésében.

Az együttműködő partnerünk részéről dr. Hegedüs Tibor segítségével, valamint a kutatás, elemzés során olyan új ismeretekhez jutottak, melyekkel bármely földközeli kisbolygó pályáját meg tudják mérni és ki tudják számítani. E képességekkel a végzős (!) egyetemisták rendelkeznek a hasonló témájú kurzusok végén.

Személyes konzultáció Baján

A kutatásban való részvétel a tanulókat a különböző tudományterületek megismerésével segítette a tanulókat a számukra megfelelő terület kiválasztásában. A Digitális Témahéten, illetve a VCSE Tavaszi észlelőhétvégéjén pedig kiváló lehetőség nyílt a különböző tudományterületeken dolgozókkal való személyes beszélgetésekre.

Napbemutató a Digitális Témahéten

Készülődés az észleléshez a VCSE Tavaszi észlelőhétvégén

A tervezett objektumok megfigyelése a történelmi viszonylatban rendkívül rossznak mondható időjárás miatt kevés objektum megfigyelésére volt lehetőségünk, ezek mély-ég objektumok voltak, amelyek bár nem kisbolygók de a kevés megfigyelhető éjszakán a diákok a felszerelés használatát elsajátíthatták. A feldolgozás tekintetében együttműködő partnerünk adataiból dolgoztunk. Ezzel a módszerrel az elsajátított tudás is egyenértékű, és az elkövetkezendő időszakban lehetőség van a kutatás folytatására.

5b50d6163bcff690644740.jpg M42-Orion-köd

A projekt végrehajtásához a pályázat keretében tárgyi eszközöket is beszerezhettünk. Névszerint egy Sky-Watcher gyártmányú Esprit 80/400 Apokromatikus lencsés távcsövet és egy Lacerta M-gen Autoguidert, amelyek terveink szerint hosszú évekig segítik majd a kutatócsoport munkáját.

A távcső észlelés előtt a Zselicben

Két gyönyörű átészlelt éjszaka a Zselicben (Forrás: Schmall Rafael)

Ezutón is köszönjük a támogatást az Útravaló ösztöndíjprogramnak és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek:

download.jpgutravalo.pngemmi.jpg

Posted on jún. 24, 2018